<h2>គោលការណ៍ឯកជនភាព</h2>

គោលការណ៍ឯកជនភាព

ស៊ីប៊ីអិនប្តេជ្ញាចិត្តការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងទទួលបានពីអ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់កុមារនេះបន្ថែមទៅលើ គោលការណ៍ឯកជនភាពជាទូទៅដោយផ្តល់ឲ្យនូវវាស់វែងឯកជនភាពបន្ថែមសម្រាប់កុមារដែលចូលមើលគេហទំព័រសៀវភៅវិសេសសម្រាប់កុមារ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនលើបណ្តាញសម្រាប់កុមារ ("COPPA")។ COPPA តម្រូវឲ្យយើងជូនដំណឹងដល់ឪពុកម្តាយ និងអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ (ចាប់ពីពេលនេះតទៅ «ឪពុកម្តាយ") អំពីរបៀបដែលស៊ីប៊ីអិនប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារមានអាយុក្រោម ១៣ឆ្នាំ ហើយយើងទទួលបានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយនៅពេលយើងប្រមូលព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារដែលមានអាយុក្រោមអាយុ ១៣ឆ្នាំ។ ការអនុវត្តការប្រមូលព័ត៌មានរបស់យើងត្រូវបានពណ៌នាដូចខាងក្រោម។ យើង​លើក​ទឹក​ចិត្តដល់ "កុមារ​" ដូច្នោះឲ្យ​​ត្រួតពិនិត្យ​​ជាមួយ​នឹង​ឪពុក​ម្តាយ​របស់​ពួក​គេ​មុន​ពេល​បញ្ចូល​ព័​ត៌​មាននៅ​លើ​គេ​ហ​ទំព័រ​ណា​មួយ ​ហើយ​យើង​សូមលើក​ទឹក​ចិត្ត​ឪពុក​ម្តាយ​ឲ្យ​ពិភាក្សាគ្នា​ក្នុង​​ការ​រឹត​បន្តឹង​កូន​ៗរបស់​ពួក​គេ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​នៅលើ​ប​ណ្តា​ញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​តាមអនឡាញទៅកាន់​នរណា​ម្នាក់​ដែល​ពួក​គេ​មិន​ស្កាល់​។

តើព័ត៌មានប្រភេទណាខ្លះដែលត្រូវប្រមូល?

គេហទំព័រសៀវភៅវិសេសកុមារតម្រូវឱ្យមានការប្រមូលព័ត៌មានជាអប្បបរមាពីអ្នកទស្សនារបស់យើង។ ដើម្បីឱ្យកុមារចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រសៀវភៅវិសេសសម្រាប់កុមារ យើងប្រមូលតែឈ្មោះក្មេង ខែឆ្នាំកំណើតរបស់ក្មេង អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ឪពុកម្តាយ ឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវប្រមូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក្នុងគោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃអាយុភ្ញៀវ។ រាល់ព័ត៌មានដូច្នេះទាំងអស់ត្រូវប្រមូលយកដើម្បីឲ្យកុមារអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាព លេងហ្គេមអនឡាញ និងមានការកំណត់ពិន្ទុ ពិន្ទុ និងរង្វាន់កើនឡើង។ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឪពុកម្តាយប្រមូលបានប្រមូលក្នុងគោលបំណងដើម្បីជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ឪពុកម្តាយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុក្រោមអាយុ ១៣ឆ្នាំ ដោយផ្តល់ការជូនដំណឹងគ្រប់ពេលអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងព័ត៌មានអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខណៈពិសេស និងការផ្លាស់ប្តូរ ការប្រកួត ឬការឆ្នោតផ្សងសំណាងតាមអនឡាញ ឬផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពតាមអនឡាញផ្សេងៗទៀត។ យើងប្រហែលជាមិនមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ក្មេងនៅក្នុងសកម្មភាពណារបស់យើងតាមអនឡាញសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់កុមារច្រើនជាងភាពចាំបាច់ដែលសមហេតុផល។ កុមារក៏អាចផ្ញើអ៊ីម៉ែល ឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ ហើយអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនរបស់យើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងការប្រមូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬលេខទូរស័ព្ទដែលគាត់ប្រើប្រាស់។

ការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ

ពេលកុមារស្នើសុំគណនីនៅលើវ៉ិបសាយសៀវភៅវិសេសសម្រាប់កុមារ យើងផ្ញើអ៊ីមែលទៅឪពុកម្តាយដោយមានតំណភ្ជាប់ដែលអាចប្រើដើម្បីបង្កើតគណនីរបស់កុមារដោយបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់គណនីរបស់កុមារ។ ប្រសិនបើមាតាបិតាបង្កើតគណនីឲ្យកុមារ ឪពុកម្តាយអនុញ្ញាតិ និងយល់ព្រមថាអាចទទួលយកបានសម្រាប់កុមារក្នុងការចុះឈ្មោះ ចូលរួមប្រកួតជាមួយសៀវភៅវិសេស ឬការចាប់ឆ្នោត បង្កើតរូបតំណាងតុក្កតាដែលអាចមើលបានជាសាធារណៈ និងឈ្មោះអ្នកប្រើដែលត្រូវបង្ហាញនៅតាមទីតាំងដូចជា ទំព័រកម្រងព័ត៌មានគណនី និងតារាងពិន្ទុហ្គេម ហើយដើម្បីទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារសៀវភៅវិសេសសម្រាប់សេចក្តីអធិស្ឋាន ឬជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស។ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយបង្កើត ឬអនុញ្ញាតឱ្យចុះឈ្មោះ ឬបញ្ចូល កុមារនឹងអាចបន្តជាមួយសកម្មភាពទាំងអស់ដូចជាបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៌នេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង ឬយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយបន្ថែមទៀតនោះទេ។ ឪពុកម្តាយ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​តាមរយៈ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែលរបស់ឪពុកម្តាយដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យនៅ​ពេល​ចុះ​ឈ្មោះប្រសិនបើ​កូន​របស់​ពួកគាត់ឈ្នះ​ការ​ប្រកួត ឬ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត។ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយចង់ទទួលបានរង្វាន់ ឪពុកម្តាយត្រូវផ្តល់អាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេសម្រាប់ការប្រគល់រង្វាន់ទៅឲ្យ។

សៀវភៅវិសេស

របៀបត្រូវបង្ហាញពត៌មាន

ជាទូទៅស៊ីប៊ីអិនមិនបង្ហាញព័ត៌មានទៅកាន់ភាគីទីបីដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់សម្រាប់កុមារមានអាយុក្រោមអាយុ ១៣ឆ្នាំ​ ផ្តល់ឲ្យឡើយ លើកលែងតែម្តងម្កាលយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានបែបនេះជាមួយភាគីទីបីដែលស៊ីប៊ីអិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយជាពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រង និងការផ្តល់នូវសកម្មភាពជាក់លាក់តាមអនឡាញ (ឧ. ធ្វើការប្រកួត និងចាប់ឆោ្នតផ្សងសំណាង) ។ ភាគីទីបីដូច្នោះមានសិទ្ធិចូលដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវការអនុវត្តសម្រាប់ការផ្តល់សេវារបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែមិនអាចប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតបានទេ។ យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានដល់ភាគីទីបីដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណាលក្ខណៈឯកជនដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ ដំណើរតុលាការ ឬការស្នើសុំដោយភ្នាក់ងារផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីអនុវត្តតាម លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងន័យការពារទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្តិភាពគេហទំព័ររបស់យើង ឬដើម្បីចាត់វិធានការសមហេតុផលក្នុងការការពារសិទ្ធិ ទ្រព្យ ឬសុវត្ថិភាពរបស់ស៊ីប៊ីអិន និងអ្នកដទៃទៀត។

សៀវភៅវិសេស

រុញការ​ជូន​ដំណឹង

យើងបញ្ជូនការជម្រុញជូនដំណឹង ការចែកចាយព័ត៌មានពីកម្មវិធីទៅឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មដូចជាសេវាកម្មជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ឧបករណ៍ iOS និង CD2M របស់ Google និងសារលើពពកសម្រាប់ឧបករណ៍ Android។ សេវាទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាលក្ខណៈស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ចល័តទាំងអស់នេះ។ ស៊ី​ប៊ីអិនគ្រប់គ្រងការចូលទៅដំណើរការ ប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានមកពីការប្រើសេវាកម្មទាំងអស់នេះ។

ការចូលដំណើរការពីឪពុកម្តាយ

ស៊ប៊ីអិន ចង់ជួយដល់ឪពុកម្តាយដើម្បីធានាថាកូនៗរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាព និងបទពិសោធន៏សប្បាយៗតាមអនឡាញ។ ឪពុកម្តាយអាចទាក់ទងយើងប្រសិនបើពួកគេចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការពិនិត្យឡើងវិញអំពីព័ត៌មានណាមួយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកូនរបស់ពួកគេ ឲ្យលុបពត៌មាននេះចេញ និង/ឬទាមទាមិនឲ្យមានការប្រមូលបន្ថែមទៀត ឬការប្រើពត៌មានកូនរបស់ពួកគេ។ ស៊ីប៊ីអិន ខិតខំផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្នើសុំព័ត៌មានរបស់កុមារដើម្បីឲ្យសមហេតុផលជាក់លាក់ថាជាការពិតម្នាក់នោះគឺជាឪពុកម្តាយរបស់កុមារ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់សៀវភៅវិសេស

ស៊ីប៊ីអិន អាចកែប្រែគោលនយោបាយនេះនៅពេលណាមួយ។ ឪពុកម្តាយរបស់កុមារបានចុះឈ្មោះនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងពីការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈណាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូល ប្រើប្រាស់ ឬការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ។ យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្តាយផ្ដល់ការណែនាំចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទៅកាន់អាស្រ័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេ។

ពត៌មានទំនាក់ទំនង

អ្នកអាចទាក់ទងយើងខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់ សំណួរ ឬការព្រួយបារម្ភដោយផ្ញើសារតាមអ៊ីម់ែលទៅកាន់ ឬផ្ញើជាលិខិតទៅកាន់៖

សេវាភាពជាដៃគូរបស់ស៊ីប៊ីអិន
977 Centerville Turnpike
Virginia Beach, VA 23463

ឬអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ៧៥៧-២២៦-៧០០០ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុយ៉ាងតិចបមផុត ១៨ឆ្នាំ។

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម