គោលការណ៍ភាពឯកជន ស៊ីប៊ីអិន

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនិក អ៊ីញ. (ស៊ីប៊ីអិន) គឺជាព័ន្ធកិច្ចគ្រិស្តសាសនិកដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងមហាបេសកកម្ម មានទីតាំង និងប្រតិបត្តិការនៅឆ្នេរ វីជីនី រដ្ឋ វីជីនី (សហរដ្ឋអាមេរិក)។  ស៊ីប៊ីអិន ប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ គោលការណ៍ភាពឯកជននេះកំណត់ពីមូលដ្ឋានដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពព័ន្ធកិច្ចរបស់របស់យើង។

តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូល?

សម្រាប់គោលបំណងនៃច្បាប់ការពារទិន្នន័យ ស៊ីប៊ីអិន គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូល និងប្រើសម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង។​ សុីប៊ីអិន មិនលក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅអ្នកដទៃឡើយ ហើយយើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមលក្ខណៈ និងហេតុផលដែលមានចែងដូចខាងក្រោម។

តើយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះ?
អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនដូច្នោះនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ ទិញ ប្រកាស ចូលរួមការប្រកួត ឬកម្រងសំណួរ ឬទំនាក់ទំនងជាមួយយើង។ ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននៅពេលអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញសម្ភារៈ ផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក (ហើយអ្នកអាចមានគណនីច្រើនជាងមួយ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលច្រើនជាងមួយនៅពេលចុះឈ្មោះជាមួយយើង) ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមសំបុត្រ ទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីមែល បំពេញកម្រងសំណួរ ឬទម្រង់ចូលរួមប្រកួត ឬបើមិនដូច្នេះទេបានបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះមកយើងខ្ញុំ។ ជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនោះ អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មានដូចជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ព័ត៌មានប័ណ្ណឥណទាន ព័ត៌មានដូចគ្នាអាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលទំនិញត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ រួមទាំងអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ខ្លឹមសារនៃការពិនិត្យ និងអ៊ីមែលមកយើងខ្ញុំ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំណាំ៖ លេខប័ណ្ណឥណទានត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការបរិច្ចាគ ឬដំណើរការទូទាត់ និងមិនត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតទេ។ 

ព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់មកយើងខ្ញុំដោយស្វ័យប្រវត្តិ។  ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល និងវិភាគរួមមានអាសយដ្ឋានពិធីការអ៊ីនធឺណិត (IP) ដែលប្រើដើម្បីភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅអ៊ីនធឺណិត កំណត់ចូល អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល ពាក្យសម្ងាត់ដែលប្រើសម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើង ព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័រ និងការតភ្ជាប់ដូចជាប្រភេទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត និងកំណែ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងវេទិកា អ្នកស្វែងរកធនធានឯកសណ្ឋានពេញលេញ (URL) លំហូរនៃការចុចទៅកាន់ ឆ្លងកាត់ និងពីគេហទំព័ររបស់យើង រួមទាំងកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា លេខខូឃី ផលិតផលដែលអ្នកបានមើល ឬស្វែងរក និងលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកធ្លាប់ហៅ។ ក្នុងអំឡុងពេលអ្នកចូលមើលយើងអាចប្រើឧបករណ៍កម្មវិធីដូចជា JavaScript សម្រាប់វាស់វែង និងប្រមូលព័ត៌មានតាមវគ្គ រួមទាំងពេលវេលាឆ្លើយតបនៃទំព័រ កំហុសនៃការទាញយក រយៈពេលនៃការទស្សនាទៅកាន់ទំព័រ ព័ត៌មានអន្តរកម្មនៃទំព័រ (ដូចជាការអូល ការចុច និងអូសកណ្តុរពីលើ) និងវិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកមើលចាកចេញពីទំព័រនេះ។

ស៊ីប៊ីអិន ប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីដំណើរការគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព និងដើម្បីជួយយើងធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិន។ ខណៈពេលដែលព័ត៌មានដែលបានប្រមូលយកត្រូវបានតម្រូវសម្រាប់សមាជិក ឬការចាំបាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ឲ្យពីគេហទំព័រនេះ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ។

ប្រភេទព័ត៌មានរសើប និងមានលក្ខណៈពិសេស

ប្រទេសមួយចំនួនចាត់ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះថាមានភាពរសើប ឬពិសេស។ ស៊ីប៊ីអិន ប្រមូលតែទិន្នន័យនេះនៅពេលស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឲ្យដោយបុគ្គលដូចជាសម្រាប់ដំណើរការសំណើជាក់លាក់ (នៅពេលចាំបាច់) និងសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិតែប៉ុណ្ណោះ។ ស៊ីប៊ីអិន មិនចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឡើយ។ ព័ត៌មានដូច្នោះអាចរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនមានដែនកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ថ្ងៃ ខែ​ ឆ្នាំ​កំណើត
 • សញ្ជាតិ
 • ភេទ
 • ព័ត៌មានប្រជាសាស្រ្តផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ

យើងប្រមូលព័ត៌មាននៅពេលអ្នកផ្តល់ឲ្យយើងដូចជានៅពេលអ្នកប្រកាសមតិយោបល់ ការប្រើប្រាស់ "ទំនាក់ទំនង" នៅលើគេហទំព័រ ឬទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំ (ដូចជាតាមអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ឬតាមរយៈទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើង)។

ដូចបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ស៊ីប៊ីអិន ប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយដូចជាអាសយដ្ឋាន IP និងឈ្មោះវ៉ិបសាយដែលអ្នកចូលមើល ប្រភេទកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិត ប្រវត្តិនៃទំព័រចូលមើល និងព័ត៌មានប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់អ្នក។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងគ្រប់គ្រងវ៉ិបសាយដូចជាដើម្បីវិភាគទិន្នន័យសម្រាប់និន្នាការ និងស្ថិតិ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានស្ថិតិ ឬប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានមិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដៃគូអាជីវកម្ម អ្នកឧបត្ថម្ភ និងភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់មាតិកាវ៉ិបសាយ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបំណងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ល្អប្រសើរជាងមុនដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ សូមមើលផ្នែករបស់យើងនៅក្នុងខូឃីស៍សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

តើយើងទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

ដូចបានកត់សម្គាល់ខាងលើ យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ ផលិតផល ឬសេវាកម្ម។ ឧទាហរណ៍ យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិក។ យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកទាក់ទង ឬទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ (រួមទាំងតាមរយៈវ៉ិបសាយ អ៊ីម៉ែល ឬតាមអ្វីផ្សេងទៀត)។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកកំពុងប្រើ ឬតាមដានវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន។

តើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានដោយរបៀបណា?

ស៊ីប៊ីអិន ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម។ យើងក៏បានផ្តល់នូវមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលផ្អែកលើការបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

គោលបំណង

មូលដ្ឋានច្បាប់

 • ដើម្បីផ្តល់វ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន ដល់អ្នក
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន) ហើយអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើងខ្ញុំ
 • ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិទទួលបានសមាជិក និងចុះឈ្មោះជាសមាជិកជាមួយកម្មវិធីសៀវភៅវិសេស
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន និងសេវាកម្មសមាជិក) ហើយអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើងខ្ញុំ
 • ដើម្បីចុះឈ្មោះបុគ្គលជាមួយនឹងសេវាកម្ម ស៊ីប៊ីអិន ផលិតផល ឬព្រឹត្តិការណ៍
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន និងសេវាកម្មសមាជិក រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍) ហើយអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើងខ្ញុំ
 • ផ្តល់ជូនអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍សមាជិក ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ និងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មទាំងនោះ
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន និងសេវាកម្មសមាជិក) ហើយអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើងខ្ញុំ
 • ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក និងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរអធិស្ឋាន ការព្រួយបារម្ភ ឬសំណួរដែលអ្នកបានលើកឡើងជាមួយយើងខ្ញុំ។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ និងសេវាកម្មរបស់ ស៊ីប៊ីអិន)
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកែលម្អវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ដូចជាការផ្តល់ជូននូវវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន និងសេវាកម្មសមាជិកដើម្បីកែលម្អ និងធានាសុវត្ថិភាពផលិតផល និងសេវាកម្មទាំងនោះ)
 • ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់របស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្ម ផលិតផល និងព្រឹត្តិការណ៍របស់ ស៊ីប៊ីអិន
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ និងសេវាកម្មរបស់ ស៊ីប៊ីអិន) ហើយអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើងខ្ញុំ
 • ដើម្បីដំណើរការការបរិច្ចាគរបស់អ្នកទៅកាន់ ស៊ីប៊ីអិន។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ និងសេវាកម្មរបស់ ស៊ីប៊ីអិន)
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាសមាជិក ស៊ី ប៊ី អិន
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ និងសេវាកម្មរបស់ ស៊ីប៊ីអិន)
 • ផ្ញើទៅកាន់អ្នក ឬសម្រាប់ដៃគូភាគីទីបីរបស់យើងដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីផលិតផល សេវាកម្ម និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ និងសេវាកម្មសមាជិករបស់ស៊ីប៊ីអិន)
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រងការស្ទង់មតិ និងការប្រកួតប្រជែង
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ការផ្តល់ជូនពីវ៉ិបសាយ និងសេវាកម្មសមាជិករបស់ស៊ីប៊ីអិន)
 • ដើម្បីការពារ និងត្រួតពិនិត្យការក្លែងបន្លំ និង
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង និងសម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលយើងត្រូវទទួលរង
 • ដើម្បីការពារ និងអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើង។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង និងសម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលយើងត្រូវទទួលរង

យើងក៏អាចស្នើសុំការយល់ព្រមរបស់អ្នកនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលការផ្តល់យុតិ្តធម៌ស្របច្បាប់លើសពីលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន (ឧទាហរណ៏ ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៏) និងដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយផ្អែកតាមការយល់ព្រមបែបនេះ។  អ្នកមានសិទ្ធិដកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកវិញនៅពេលណាក៏បានតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អ្នក។

តើយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកណា?

ស៊ីប៊ីអិន សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញ និង/ឬផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យភាគីទីបីប្រសិនបើ ស៊ីប៊ីអិន មានហេតុផលជឿជាក់ថាការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ទំនាក់ទំនង ឬនាំយកនូវសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងនរណាម្នាក់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យរងរបួស ឬជ្រៀតជ្រែកជាមួយ (ដោយចេតនា ឬមិនមានចេតនា) ទៅតាមសិទ្ធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ អ្នកប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ ឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពបែបនេះ។ លើសពីនេះទៀត ស៊ីប៊ីអិន អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះ ដីកាឆែកឆេរ ឬដីកាតុលាការផ្សេងទៀត ឬនៅពេលយើងជឿជាក់ថាច្បាប់ បទបញ្ជា ដីកាកោះ ដីកាឆែកឆេរ ឬដីកាតុលាការផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យមាន ឬអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដូច្នោះ ឬដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពអាសន្ន។

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយ ស៊ីប៊ីអិន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជា ស៊ីប៊ីអិន និងស៊ីប៊ីអិនអឺរ៉ុប។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់បែបនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្នែកមានចំណងជើងថា “ការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លងព្រំដែន។” យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃផងដែរ ដូចជាគណនេយ្យករ និងមេធាវី ដែលជួយយើងក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់យើង។

ស៊ីប៊ី​អិន អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយដល់ ស៊ីប៊ីអិន ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក ឬដើម្បីអនុវត្តគោលបំណងមួយ ឬច្រើនដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ។ អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីការផ្តល់ជំនួយបែបនេះ ហើយត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយ ស៊ីប៊ីអិន និងដើម្បីគោរពតាមគោលការណ៍ភាពឯកជនទូទៅដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ឧទាហរណ៍ យើងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ មអ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការរងដើម្បីជួយផ្តល់ដំណើរការដល់វ៉ិបសាយ ផលិតផល ព្រឹត្តិការណ៍ និងសេវាកម្ម។ យើងក៏អាចប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីដំណើរការព័តមានទូទាត់ គ្រប់គ្រងព្រឹត្តការណ៍របស់យើង ការវិភាគ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីភាគីទីបីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើង។ នៅពេលយើងប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មយើងផ្តល់ការចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលមានកម្រិតដើម្បីឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចបំពេញការបារជាប្រយោជន៍ជំនួសយើង។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីសូមមើលព័ត៌មានអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីរបស់ ស៊ីប៊ីអិន

ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ និងការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក ស៊ីប៊ី​អិន និងអ្នកចុះឈ្មោះអាចចែករំលែកជាមួយអង្គភាពផ្សេងទៀតនៅពេលយើងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកមុននឹងការបង្ហាញបែបនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកបានយល់ព្រម យើងចែករំលែកព័ត៌មានមានដែនកំណត់របស់អ្នករួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចបានរៀបរាប់នៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់គោលបំណងដែលបានយល់ព្រម។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យ ស៊ីប៊ីអិន អ្នកនៅតែអាចទស្សនាវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន បានដដែល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើតំបន់មួយចំនួនដូចជាការផ្តល់ជូន និងសេវាកម្ម ហើយអ្នកប្រហែលជាមិនអាចទាញយកប្រយោជន៍ជាក់លាក់បានពីអត្ថប្រយោជន៍ ឬសមាជិកភាពរបស់ ស៊ីប៊ីអិនបានទេ។

ការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែន

ស៊ីប៊ីអិន គឺជាអង្គការគ្រិស្តសាសនិកដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាសកលមានការិយាល័យកណ្តាល និងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅឆ្នេរវីជីនិ រដ្ឋ វីជីនី (សហរដ្ឋអាមេរិក)។ យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់យើង ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅប្រទេសដទៃទៀត។ នេះអាចតម្រូវឲ្យផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកពីទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប ("EEA") ទៅខាងក្រៅ EEA ឬពីខាងក្រៅ EEA ទៅកាន់ទីតាំងមួយនៅក្នុង EEA។

នៅពេលយើងផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់សេវាកម្មភាគីទីបីនៅក្នុងតំបន់សកលផ្សេងទៀត យើងធ្វើដូច្នេះដោយភ្ជាប់ជាមួយការផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍សមាជិក ការស្នើសុំព័ត៌មាន ឬសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ ឬ តាមការតម្រូវ ឬអនុញ្ញាតតាមច្បាប់។ វាអាចទៅរួចសម្រាប់អង្គភាពសកលដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់បរទេសដែលផ្ដល់កម្រិតនៃការការពារព័ត៌មានដូចប្រទេសរបស់អ្នក ឬការងារ ឬអាចមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនៃភាពជាឯកជនណាមួយ។ អង្គភាពសកលអាចទាមទារ ឬបង្ខំឲ្យបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឲ្យភាគីទីបីដូចជាអាជ្ញាធនៅក្រៅប្រទេស។

ស៊ីប៊ី​អិន ធ្វើការដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនតាមរយៈកម្មវិធីស្រទាប់រន្ធសុវត្ថិភាព (SSL) ដែលបានប្តូរព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ចូល។ ទោះជាយ៉ាងណាការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតមិនមានសុវត្ថិភាពពេញលេញទេ។ ទោះបីជាយើងប្រើប្រាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដោយក៏យើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបញ្ជូនទៅកាន់វ៉ិបសាយរបស់យើង ហើយការបញ្ជូនណាមួយគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នៅពេលយើងទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងប្រើនីតិវិធីសមស្រប និងសមហេតុផលដើម្បីការពារការជ្រៀតចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

ស៊ីប៊ី​អិន ក៏នឹងផ្ញើការជូនដំណឹងដោយជម្រុញ ការចែកចាយព័ត៌មានពីកម្មវិធីទៅកាន់ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មដូចជាសេវាកម្មជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ឧបករណ៍ iOS និង CD2M របស់ក្រុមហ៊ុន Google និងការផ្ញើសារតាមពពក សម្រាប់ឧបករណ៍ Android។ សេវាទាំងពីរនេះគឺជាលក្ខណៈស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ចល័តទាំងនេះ។ ស៊ី​ប៊ីអិន គ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានមកពីការប្រើសេវាកម្មទាំងនេះ។

សិទ្ធិរបស់អ្នករួមមានការលុបចេញ ការកែតម្រូវ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីរបៀបដែល ស៊ីប៊ីអិន បង្ហាញ ឬប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក ឬចង់ចូលប្រើប្រាស់ កែប្រែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជាអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នក) យើងនឹងខិតខំកែតម្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬដកចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យយើង។  ព័ត៌មានមួយចំនួនអ្នកអាចកែប្រែដោយផ្ទាល់។  ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មានដែលអ្នកអាចចូលទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលរួមមានការបញ្ជាទិញថ្មីៗ ព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (រួមទាំងឈ្មោះ អ៊ីមែល ពាក្យសម្ងាត់វ៉ិបសាយ) ការកំណត់ការទូទាត់ (រួមទាំងព័ត៌មានប័ណ្ណឥណទាន) ការកំណត់ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែល រួមទាំងការជូនដំណឹង និងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន។

តារាងខាងក្រោមអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសហភាពអឺរុប (EU) និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) តែប៉ុណ្ណោះ៖  អ្នកមានសិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សិទ្ធិទាំងនេះអាចអនុវត្តបានតែនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន ហើយត្រូវគោរពតាមការលើកលែងមួយចំនួន។  ចំណាំ៖ យើងអាចតម្រូវឲ្យមានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានដើម្បីជួយយើងរកមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់របស់អ្នក)។ 

សូមមើលតារាងខាងក្រោមពីការសង្ខេបនៃសិទ្ធិរបស់អ្នក និងអ្នកដែលត្រូវទាក់ទងទៅកាន់ដើម្បីអនុវត្ត។

 

សេចក្តីសង្ខេបនៃសិទ្ធិរបស់អ្នក

អ្នកត្រូវទំនាក់ទំនង

សិទ្ធិប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ថតចម្លងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមានការលើកលែងជាក់លាក់។
 

dataprotection@cbn.org

សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យយើងកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រង់កន្លែងដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញ។

dataprotection@cbn.org

សិទ្ធិលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖

អ្នកមានសិទ្ធិសួរដើម្បីលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចោលក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយក៏បាន។ ឧទាហរណ៍ (i) ដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលែងចាំបាច់ទៀតហើយទាក់ទងនឹងគោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូល ឬប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (ii) ប្រសិនបើអ្នកដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកចេញ ហើយមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលយើងពឹងផ្អែកលើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បន្តនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (iii) ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (iv) ប្រសិនបើយើងបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយខុសច្បាប់ ឬ (v) ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចាំបាច់ត្រូវលុប ចោលដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

dataprotection@cbn.org

សិទ្ធិក្នុងការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិផ្អាកយើងខ្ញុំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយក៏បាន។ ឧទាហរណ៍ (i) ដែលអ្នកគិតថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ហើយសម្រាប់តែរយៈពេលបែបនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចឱ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ii) ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺខុសច្បាប់ ហើយអ្នកប្រឆាំងនឹងការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយស្នើសុំឱ្យផ្អាកវាជំនួសវិញ (iii) យើងលែងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៀតហើយ ប៉ុន្តែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារពីអ្នកសម្រាប់ការបង្កើត អនុវត្ត ឬការពារការទាមទារផ្លូវច្បាប់ ឬ (iv) អ្នកបានជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយយើងកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើមូលដ្ឋានរបស់យើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបដិសេធការជំទាស់របស់អ្នកដែរឬយ៉ាងណា។

dataprotection@cbn.org

សិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រើប្រាស់ជាទូទៅ និងម៉ាស៊ីនដែលអាចអានបាន ហើយវាត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ សិទ្ធិត្រូវបានអនុវត្តតែក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬសម្រាប់កិច្ចសន្យា ហើយនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ឧ. តាមអេឡិចត្រូនិច)។

dataprotection@cbn.org

សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ។

dataprotection@cbn.org

សិទ្ធិក្នុងការដកការយល់ព្រម

អ្នកមានសិទ្ធិដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកនៅពេលណាដែលយើងពឹងផ្អែកតែលើការយល់ព្រមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

dataprotection@cbn.org

សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ាចំពោះអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ

អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅកាន់អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធដែលមានយុត្តាធិការមកមកលើ ស៊ីប៊ីអិន នៅពេលអ្នកគិតថាយើងមិនបានប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាន។

dataprotection@cbn.org

កុមារ

កុមារអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ អាចប្រើវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ី ប៊ី អិន បានដោយមានការយល់ព្រម និងការចូលរួមពីឪពុកម្តាយ។

តើយើងរក្សាទុកព័ត៌មានប័ណ្ណធនាគារបស់អ្នករយៈពេលប៉ុន្មាន?

ជាទូទៅយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែក្នុងរយៈពេលដែលអាចត្រូវបានទាមទារ ឬត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះ។  លេខប័ណ្ណឥណទានត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបរិច្ចាគ ឬដំណើរការទូទាត់ និងមិនត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតទេ។  

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់វ៉ិបសាយផ្សេងទៀត

វេបសាយ ស៊ីប៊ីអិន អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ គេហទំព័រទាំងនេះមិនបានគ្រប់គ្រងដោយ ស៊ីប៊ីអិន ទេ ហើយ ស៊ីប៊ីអិន មិនទទួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រផ្សេងឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីអាចបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬប្រមូលព័ត៌មានអនាមិកមួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកចូលមើលវ៉ិបសាយរបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលមិនមានលក្ខណៈបុគ្គល (ចុចលំហូរព័ត៌មាន ប្រភេទកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិត ពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទ ប្រធានបទនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុច ឬអូសពីលើ) អំឡុងពេលអ្នកចូលមើលវ៉ិបសាយនេះ និងវ៉ិបសាយផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីទំនិញ និងសេវាកម្មដែលជាទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង។

ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាធម្មតាប្រើខូឃីស៏ ឬវេបសាយត៍ភាគីទីបីដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននេះ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអាកប្បកិរិយានៃការអនុវត្តន៍ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬដើម្បីបដិសេធចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រភេទនេះអ្នកអាចចូលមើល networkadvertising.org។

ស៊ីប៊ីអិន មិនគាំទ្រផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី និងគ្មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចការកាម្ម៉ង់ទិញណាមួយ ឫការដំណើរការនៃផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូន ឬសកម្មភាព ឬអសកម្មរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីណាមួយនោះទេ។ 

ស៊ីប៊ីអិន មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តន៏សិទ្ធិដែលប្រើដោយវ៉ិបសាយដ៏ទៃដែលមានការអនុវត្តន៏សិទ្ធិខុសពី ស៊ីប៊ីអិន ឡើយ។ ដូចគ្នានឹងវ៉ិបសាយរបស់យើងដែរ អ្នកគួរតែយល់ដឹងអំពីគោលការណ៏ឯកជនភាពរបស់ភាគីខាងក្រៅមុននឹងចូលទៅទស្សនា និងផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយតាមរយៈគេហទំព័របែបនេះ។

ខូឃីស៍

ស៊ីប៊ី​អិន ប្រើខូឃីស៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងវេបសាយ និងកម្មវិធីអ៊ីម៉ែល។ ខូឃីស៏គឺជាឯកសារតូចមួយដែលដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពេលអ្នកចូលទៅកាន់វ៉ិបសាយមួយ។ ខូឃីស៍អាចរក្សាទុកព័ត៌មានដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់អ្នកដូចជាប្រភេទកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ខូឃីស៏ក៏អាចផ្ទុកពត៌មានចំណូលចិត្តដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធនគ្នានៅលើវ៉ិបសាយរបស់អ្នកផងដែរ។

ខូឃីស៍ជួយយើងឲ្យយល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ និងអ៊ីម៉ែលរបស់យើង ដើម្បីយើងអាចសម្រួលឲ្យមានសេវាកម្មល្អជាងនេះនាពេលអនាគត។ កម្មវិធីបើកវ៉ិបសាយអាចឲ្យយើងបិទខូឃីស៏បាន។ ទោះជាយ៉ាងណា ស៊ីប៊ីអិន មិនអាចផ្តល់អ្នកនូវសេវាកម្ម ឬមុខងារទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការនៅលើវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន បានទេប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបិទខូឃីស៍។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូឃីស៍សូមមើលគោលការណ៏ខូឃីស៏របស់ស៊ីប៊ីអិន

ទាក់ទងមក ស៊ីប៊ីអិន ជាមួយសំណួរ ការព្រួយបារម្ភ ឬការត្អូញត្អែរ

បើអ្នកគួរមានសំណួរ ចម្ងល់ ឬ​ការត្អូញត្អែរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជននេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖

ការការពារទិន្នន័យ

ស៊ីប៊ី​អិន 

977 Centerville Turnpike 

Virginia Beach, Virginia 23463

សហរដ្ឋអាមេរិក 

dataprotection@cbn.org

អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើបណ្តឹងអនាមិក ឬការសាកសួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចតម្រូវឱ្យអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រសិនបើតម្រូវដោយច្បាប់ ឬបើមិនដូច្នោះទេ វាមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

យើងនឹងទទួលស្គាល់ពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ហើយនឹងឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់អ្នកវិញក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក។ វាអាចមានករណីកើតឡើងណាមួយដែលវាមិនអាចទៅរួចដោយបណ្តាលមកពីខ្លឹមសារនៃពាក្យបណ្តឹង។ ក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកក្នុងពេលវេលាសមរម្យ និងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។  អ្នកក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យមានយុត្តាធិកាមកលើ ស៊ីប៊ីអិន ផងដែរ។

វ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការទំនាក់ទំនង

សូមមើលទៅកាន់់ល័ក្ខខ័ណ្ឌការប្រើប្រាស់របស់ ស៊ីប៊ីអិនសម្រាប់រាល់បទបញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការចូលមើល ការប្រកាស និងការចែករំលែកព័ត៌មាន និងសេវាកម្មទំនាក់ទំនងរបស់ ស៊ីប៊ីអិន។  តាមរយៈការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន អ្នកត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងតាមការប្រើប្រាស់របស់អ្នក និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ ស៊ីប៊ីអិន តាមវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន ដែលគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៏ឯកជន និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់ស៊ីប៊ីអិន។  ក្នុងករណីមានជម្លោះ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រង។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជន

ស៊ីប៊ីអិន សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៏ភាពឯកជនបើមានការចាំបាច់ដែលស៊ីប៊ីអិនត្រូវធ្វើ។  រាល់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ណាមួយចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ បច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៏ភាពឯកជននឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាបានកែសម្រួលរូច។

គោលការណ៏ភាពឯកជនបានត្រូវកែសម្រួលនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ។

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម