គោលការណ៍ឯកជន ស៊ី ប៊ី អិន

Christian Broadcasting Network, Inc. (CBN) គឺជាព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទបរិស័ទដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដំណើរការគណៈកម្មការដ៏អស្ចារ្យ មានទីតាំង និងប្រតិបត្តិការនៅឆ្នេរ Virginia រដ្ឋ Virginia (សហរដ្ឋអាមេរិក) ។  ស៊ី ប៊ី អិន សូមប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ គោលការណ៍ឯកជននេះកំណត់ពីមូលដ្ឋានដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពព័ន្ធកិច្ចរបស់អ្នក។

តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូល?

ចំពោះគោលបំណងរបស់ច្បាប់ការពារទិន្នន័យ ស៊ី ប៊ី អិន គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូល និងប្រើសម្រាប់ផ្នែកមួយរបស់សកម្មភាពព័ន្ធកិច្ច។​ សុី ប៊ី អិន មិនលក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅអ្នកដទៃឡើយហើយយើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមលក្ខណៈចាំបាច់មួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នក។

តើយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះ?
អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនបំផុតនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ ទិញ ប្រកាស ផុស ការប្រកួត  កម្រងសំណួរ ឬការទំនាក់ទំនងជាមួយយើង។ ឧ.ថាអ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានមកយើងនៅពេលអ្នកកាម៉ុងទំនិញអ្វីមួយពីយើង; ផ្តល់ព័ត៌មានក្នុងគណនីរបស់អ្នក (ហើយអ្នកអាចប្រើគណនីច្រើនជាងមួយប្រសិនបើអ្នកបានប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលច្រើនជាងមួយនៅពេលចុះឈ្មោះ) ។ ទាក់ទងជាមួយយើងតាមរយៈសំបុត្រទូរស័ព្ទ ឬ អ៊ីម៉ែល; សូមបំពេញកម្រងសំណួរ ឬ ទំរង់បែបបទប្រលង។ ឬ បើមិនដូច្នេះទេសូមបញ្ជូនព័ត៌មានបែបនេះដល់ពួកយើង។ ជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនោះអ្នកអាចផ្តល់ឲ្យយើងនូវព័ត៌មានបែបនេះដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល និងលេខទូរស័ព្ទ។ ព័ត៌មានកាតឥណទាន; ព័ត៌មានដដែលដែលអ្នកផ្តល់សម្រាប់មនុស្សដែលមានចន្លោះបំពេញរួមមានអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទ។ អាសយដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល មាតិកានៃការពិនិត្យ និងអ៊ីម៉ែលផ្ញើរមកយើង និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំណាំ: លេខប័ណ្ណឥណទានប្រើសម្រាប់ការបរិច្ចាគ ឬ ដំណើរការទូទាត់ និងមិនត្រូវបានរក្សាទុក សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទេ។ 

ព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់យើង។  ឧ.ថាព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូល និងការវិភាគមានរួមបញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋាន ពិធីការអ៊ិនធឺណែត(អាសយដ្ឋាន IP)ប្រើដើម្បីភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅអ៊ីនធឺណែត; ចូល; អាសយ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល; លេខសម្ងាត់សម្រាប់វេបសាយ; កុំព្យូទ័រ និងព័ត៌មានការភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រភេទប្រូសសើ និងចក្ខុវិស័យ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ​ និងវេទិកា ទីតាំងធនធានឯកសណ្ឋានពេញលេញ (URL) ចុចទៅ តាមរយៈ និងពីគេហទំព័ររបស់យើង រួមបញ្ចូលទាំងកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា; លេខខូឃីស៏; ផលិតផលដែលអ្នកបានមើល ឬ ស្វែងរក និងលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើ។ ក្នុងអំឡុងពេលអ្នកចូលមើលយើងអាចប្រើឧបករណ៍កម្មវិធីដូចជា JavaScript ដើម្បីវាស់ និងប្រមូលព័ត៌មាន រួមទាំងពេលវេលាឆ្លើយតបទំព័រ កំហុសការទាញយក រយៈពេលទស្សនាទៅកាន់ទំព័រ ព័ត៌មានអន្តរកម្មទំព័រ (ដូចជាការរមូរការចុច និងកណ្តុរ) និងវិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរកមើលឆ្ងាយពីទំព័រនេះ។

ស៊ី ប៊ី អិន ប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីដំណើរការគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព និងជួយយើងធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អនៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ។ ខណៈដែលព័ត៌មានបានប្រមូលបានតម្រូវសម្រាប់សមាជិក ឬ ការចាំបាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រនេះ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ។

ប្រភេទព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈពិសេស

បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនពិចារណាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះពិសេសប្រកាន់អក្សរតូចធំ។ ស៊ី ប៊ី អិន ប្រមូលតែទិន្នន័យនេះនៅពេលស្ម័គ្រចិត្តដោយបុគ្គលដូចជាសម្រាប់ដំណើរ ការសំណើជាក់លាក់ (នៅពេលចាំបាច់) និងសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិតែប៉ុណ្ណោះ។ ស៊ី ប៊ី អិន មិនចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឡើយ។ ព័ត៌មានខ្លះមិនបញ្ចូល តែមិនមែនមានកម្រិតទេ​គឺជាលំដាប់:

 • ថ្ងៃ ខែ​ ឆ្នាំ​កំណើត
 • សញ្ជាតិ
 • យែនឌ័រ
 • ព័ត៌មានប្រជាសាស្រ្តផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

យើងប្រមូលព័ត៌មាននៅពេលអ្នកផ្តល់ឲ្យយើងដូចជានៅពេលអ្នកខមិនជាមតិយោបល់ ការប្រើប្រាស់ប៉ូតុង"ទំនាក់ទំនង" នៅលើគេហទំព័រ ឬ ទាក់ទងជាមួយយើង (ដូចជាអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ឬ តាមរយៈទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើង) ។

ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ស៊ី ប៊ី អិន ប្រមូលព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រដូចជាអាសយដ្ឋាន IP និងឈ្មោះដែលអ្នកចូលមើល ប្រភេទប្រូសសើដែលបានប្រើ និងព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រដូចជាដើម្បីវិភាគទិន្នន័យសម្រាប់និន្នាការ និងស្ថិតិ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬ ស្ថិតិដែលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដៃគូអាជីវកម្ម អ្នកឧបត្ថម្ភ និងភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់មាតិកាវេបសាយ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបំណងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ល្អប្រសើរជាងមុនដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ សូមមើលផ្នែករបស់យើងនៅលើ Cookies សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

តើយើងទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយផលិតផល ឬ សេវាកម្ម។ ឧទាហរណ៍យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិក។ យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយយើង(រួមទាំងតាមរយៈវេបសាយអ៊ីម៉ែល ឬ តាមអ្វីផ្សេងទៀត) ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកកំពុងប្រើ ឬ តាមដានគេហទំព័រស៊ី ប៊ី អិន។

តើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានដោយរបៀបណា?

ស៊ី ប៊ី អិន ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម។ យើងក៏បានផ្តល់នូវមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលផ្អែកលើការបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

គោលបំណង

មូលដ្ឋានច្បាប់

 • ដើម្បីផ្តល់គេហទំព័រស៊ី ប៊ី អិន ដល់អ្នក
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ការផ្តល់ជូនគេហទំព័រស៊ី ប៊ី អិន) ហើយអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើង
 • ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិទទួលបានសមាជិក និងចុះឈ្មោះជាសមាជិកក្នុងសៀវភៅវិសេស
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ការផ្តល់គេហទំព័រវេបសាយស៊ី ប៊ី​ អិន និងសមាជិក) ហើយអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើង
 • ដើម្បីចុះឈ្មោះបុគ្គលសម្រាប់សេវាកម្មស៊ី ប៊ី អិន ផលិតផល ឬ ព្រឹត្តិការណ៍;
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ការផ្តល់ជូនគេហទំព័រ ស៊ី ប៊ី អិន និងសេវាកម្មសមាជិក រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍) ហើយអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើង
 • ផ្តល់ជូនអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ ផលិតផល ឬ សេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ និងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មទាំងនោះ។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ការផ្តល់គេហទំព័រវេបសាយស៊ី ប៊ី អិន និងសេវាកម្មសមាជិក) ហើយអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើង
 • ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកហើយឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរ ការព្រួយបារម្ភ ឬ សំណួរដែលអ្នកបានលើកឡើងជាមួយយើង។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ការផ្តល់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មស៊ី ប៊ី អិន)
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកែលម្អវេបសាយស៊ី ប៊ី អិន;
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ដូចជាការផ្តល់ជូននូវគេហទំព័រស៊ី ប៊ី អិន និងសេវាកម្មសមាជិកដើម្បីកែលម្អ និងធានាសុវត្ថិភាពផលិតផល និងសេវាកម្មទាំងនោះ)
 • ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់របស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មស៊ី ប៊ី អិន ផលិតផល និងព្រឹត្តិការណ៍;
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ការផ្តល់ជូនគេហទំព័រ និងសេវាកម្មស៊ី ប៊ី អិន) ហើយអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើង
 • ដើម្បីដំណើរការការបរិច្ចាគរបស់អ្នកទៅ ស៊ី ប៊ី អិន ។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ការផ្តល់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មស៊ី ប៊ី អិន)
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាសមាជិក ស៊ី ប៊ី អិន ។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ការផ្តល់គេហទំព័រ និងសេវាកម្ម ស៊ី ប៊ី អិន)
 • ផ្ញើទៅអ្នក ឬ ដៃគូភាគីទីបីរបស់យើងដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីផលិតផល សេវាកម្ម និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ការផ្តល់ជូននូវគេហទំព័រស៊ី ប៊ី អិន និងសេវាកម្មសមាជិក)
 • គ្រប់គ្រងការស្ទង់មតិ និងការប្រកួតប្រជែង
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង (ការផ្តល់ជូននូវគេហទំព័រស៊ី ប៊ី អិន និងសេវាកម្មសមាជិក)
 • ដើម្បីការពារ និងត្រួតពិនិត្យការបន្លំ និង
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង និងសម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលយើងត្រូវទទួលរង
 • សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង និងសម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលយើងត្រូវទទួលរង

យើងក៏អាចស្នើសុំការយល់ព្រមរបស់អ្នកនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលការផ្តល់យុតិ្តធម៌ស្របច្បាប់លើសពីលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន (ឧទាហរណ៏ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៏) ហើយដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមបែបនេះ។  អ្នកមានសិទ្ធិដកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បានតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អ្នក។

តើយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកណា?

ស៊ី ប៊ី អិន សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញ និងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅភាគីទីបីប្រសិនបើ មានហេតុផលជឿជាក់ថាការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទាក់ទង ឬ នាំយកនូវសកម្មភាពស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងនរណាម្នាក់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យរងរបួស ឬ ជ្រៀតជ្រែកជាមួយ ចេតនា ឬ មិនអចិន្ត្រៃយ៍) សិទ្ធិ ឬ ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រើគេហទំព័រផ្សេងទៀត ឬ នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានរងគ្រោះដោយសកម្មភាពបែបនេះ។ លើសពីនេះទៀត ស៊ី ប៊ី អិន អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះដីកា ឬ ដីកាតុលាការផ្សេងទៀត ឬ នៅពេលយើងជឿជាក់ថាច្បាប់បទបញ្ជាដីកា ឬ ដីកាតុលាការផ្សេងទៀតតម្រូវឲ្យមាន ឬ អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដូច្នោះ ឬ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពអាសន្ន។

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយស៊ី ប៊ី អិន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជា ស៊ី ប៊ី អិន និងស៊ី ប៊ី អិន អឺរ៉ុប។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការផ្ទេរបែបនេះក្រោមផ្នែកដែលមានចំណងជើងថា "ផ្ទេរពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែន។"  យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃដូចជាគណនេយ្យករ និងមេធាវីដែលជួយយើងក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់យើង។

ស៊ី ប៊ី​ អិន អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយ ស៊ី ប៊ី អិន ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក ឬ ដើម្បីអនុវត្តគោលបំណងមួយ ឬ ច្រើនដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ។ អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីការផ្តល់ជំនួយបែបនេះហើយត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយ ស៊ី ប៊ី អិន និងគោរពតាមគោលការណ៍ឯកជនទូទៅដែលបានពិពណ៌នាក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ឧទាហរណ៍យើងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ មអ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការរងដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គេហទំព័រ ផលិតផល ព្រឹត្តិការណ៍ និងសេវាកម្ម។ យើងក៏អាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីទូទាត់ដំណើរការព័ត៌មាន គ្រប់គ្រងព្រឹត្តការណ៍របស់យើង ការវិភាគ ឬ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីភាគីទីបីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើង។ នៅពេលយើងប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មយើងផ្តល់ការចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលមានកម្រិតដើម្បីឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចបំពេញការងារជាប្រយោជន៏។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីសូមមើល ព័ត៌មានសេវាភាគីទីបីរបស់ស៊ី ប៊ី អិន 

ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ និងការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក ស៊ី ប៊ី​ អិន និងអ្នកចុះឈ្មោះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអង្គភាពផ្សេងទៀតនៅពេលយើងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកមុននឹងការបង្ហាញបែបនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកបានយល់ព្រមយើងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នករួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចបានរៀបរាប់នៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់គោលបំណងដែលបានយល់ព្រម។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនផ្តល់ព័ត៌មានខ្លួនឲ្យ ស៊ី ប៊ី អិន ទេអ្នកនៅតែអាចទស្សនាគេហទំព័ររបស់ស៊ី ប៊ី អិនបានដដែល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើតំបន់មួយចំនួនដូចជា ការផ្តល់ជូន និងសេវាកម្មហើយអ្នកប្រហែលជាមិនអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីអត្ថប្រយោជន៍ ស៊ី ប៊ី អិន ឬ សមាជិកភាពបានទេ។

ផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែន

ស៊ី ប៊ី អិនគឺជាអង្គការគ្រីស្ទានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាសកលដែលមានការិយាល័យកណ្តាល និងប្រតិបត្តិការនៅឆ្នេររដ្ឋ Virginia រដ្ឋ\Virginia (សហរដ្ឋអាមេរិក) ។ យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់យើង ឬ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅប្រទេសដទៃទៀត។ នេះអាចតម្រូវឲ្យផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកពីទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប ("EEA") ទៅខាងក្រៅ EEA ឬពីខាងក្រៅ EEA ទៅទីតាំងមួយនៅក្នុង EEA ។

នៅពេលយើងផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់សេវាកម្មភាគីទីបីនៅក្នុងតំបន់សកលលោកផ្សេងទៀតយើងធ្វើដូច្នេះដោយភ្ជាប់ជាមួយការផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍សមាជិក ការស្នើសុំព័ត៌មាន ឬ សេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ ឬ តាមការតម្រូវ ឬ អនុញ្ញាតតាមច្បាប់។ វាអាចទៅរួចដែលអង្គភាពសកលលោកដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់បរទេសដែលផ្ដល់កម្រិតនៃការការពារព័ត៌មានដូចប្រទេសរបស់អ្នក ឬ ការងារ ឬ អាចមិនមានកាតព្វកិច្ចភាពជាឯកជន។ អង្គភាពសកលអាចទាមទារ ឬ បង្ខំឲ្យលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឲ្យភាគីទីបីដូចជាអាជ្ញាធរបរទេស។

ស៊ី ប៊ី​ អិន ធ្វើការដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនតាមរយៈកម្មវិធី Secure Sockets Layer (SSL) ដែលបានព័ត៌មានអ៊ិនគ្រីបដែលអ្នកបញ្ចូល។ មានការលំបាកបើការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីនធឺណែតមិនមានសុវត្ថិភាពពេញលេញទេ។ ទោះបីជាយើងប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដោយក៏យើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបញ្ជូនទៅគេហទំព័ររបស់យើងហើយការបញ្ជូនណាមួយដែលមានហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នៅពេលយើងទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងនឹងប្រើនីតិវិធីសមស្រប និងសមស្របដើម្បីការពារការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

ស៊ី ប៊ី​ អិន នឹងផ្ញើការជូនដំណឹងជំរុញការចែកចាយព័ត៌មានពីកម្មវិធីទៅឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មដូចជាសេវាកម្មជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ឧបករណ៍ iOS និងGoogle's CD2M និងCloud Messaging សម្រាប់ឧបករណ៍ Android ។ សេវាទាំងពីរនេះគឺជាលក្ខណៈស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ចល័តទាំងនេះ។ ស៊ី​ ប៊ី អិន គ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានមកពីការប្រើសេវាកម្មទាំងនេះ។

សិទ្ធិរបស់អ្នករួមមានការលុបចេញ ការកែតម្រូវ ឬ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

បើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីរបៀបដែល ស៊ី ប៊ី អិន បង្ហាញ ឬ ប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក ឬ ការដំណើរ ការកែ ឬ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជាអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នក) យើងនឹងខិតខំកែតម្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬ ដកចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យយើង។  ព័ត៌មានមួយចំនួនអាចកែប្រែដោយអ្នកផ្ទាល់។  ឧៈថាពត៌មានដែលអ្នកអាចចូលបានយ៉ាងងាយស្រួលរួមបញ្ចូលទាំងការម៉ុងទំនិញថ្មីៗ; ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (រាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះអ៊ីម៉ែល លេខសម្ងាត់វេបសាយ); ការកំណត់ការទូទាត់ (រួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានកាតធនាគា) ។ ការកំណត់ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីម៉ែលរួមមានការជូនដំណឹង និងព្រឹត្តិប័ត្រ។

តារាងខាងក្រោមអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលមានទីតាំងនៅសហភាពអឺរុប (EU) និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) តែប៉ុណ្ណោះ:  អ្នកមានសិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សិទ្ធិទាំងនេះអាចអនុវត្តបានតែនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនហើយត្រូវគោរពតាមការលើកលែងមួយចំនួន។ ចំណាំ: យើងតម្រូវឲ្យមានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានដើម្បីជួយយើងរកមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់របស់អ្នក) ។ 

សូមមើលតារាងខាងក្រោមពីការសង្ខេបនៃសិទ្ធិរបស់អ្នក និងការទំនាក់ទំនងជាមួយ។

 

សេចក្តីសង្ខេបនៃសិទ្ធិអ្នក

អ្នកត្រូវទំនាក់ទំនង

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ថតចម្លងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមានការលើកលែង។
 

dataprotection@cbn.org។ 

សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យយើងកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រង់កន្លែងដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬ មិនពេញលេញ។

dataprotection@cbn.org។ 

សិទ្ធិក្នុងការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក:

អ្នកមានសិទ្ធិសួរថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានលុបចោលក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយក៏បាន។ ឧទាហរណ៍ (i) កន្លែងដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺមិនចាំបាច់ទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងដែលពួកគេត្រូវបានប្រមូល ឬ ត្រូវបានប្រើបើមិនដូច្នេះទេ។ (ii) ប្រសិនបើអ្នកដកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកហើយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលយើងពឹងផ្អែកសម្រាប់ការបន្តប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។ (iii) ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក; (iv) ប្រសិនបើយើងបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយខុសច្បាប់។ ឬ (v) ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានលុបដើម្បីគោរពតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

dataprotection@cbn.org។ 

សិទ្ធិក្នុងការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិផ្អាកការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយក៏បាន។ ឧទាហរណ៍ (i) កន្លែងដែលអ្នកគិតថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវ និងគ្រាន់តែសម្រាប់រយៈពេលបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាន។ (ii) ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺខុសច្បាប់ហើយអ្នកប្រឆាំងនឹងការលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយស្នើសុំឲ្យផ្អាកជំនួសវិញ។ (iii) យើងលែងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៀតហើយប៉ុន្តែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារដោយអ្នកសម្រាប់ការបង្កើតសមយុទ្ធ ឬ ការការពារការទាមទារស្របច្បាប់។ ឬ (iv) អ្នកបានជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយយើងកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើមូលដ្ឋានរបស់យើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទុយពីការជំទាស់របស់អ្នក ឬ ទេ។

dataprotection@cbn.org។ 

សិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រើជាទូទៅ និងម៉ាស៊ីនដែលអាចអានបានហើយវាត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ សិទ្ធិត្រូវបានអនុវត្តតែក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬ សម្រាប់កិច្ចសន្យាហើយនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាអេឡិចត្រូនិច។

dataprotection@cbn.org។ 

សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏បាន។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ។

dataprotection@cbn.org។ 

សិទ្ធិក្នុងការដកកិច្ចព្រមព្រៀង

អ្នកមានសិទ្ធិដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាដែលយើងពឹងផ្អែកតែលើការយល់ព្រមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

dataprotection@cbn.org។ 

សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ាចំពោះអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ

អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធដែលមានយុត្តាធិការមកលើ ស៊ី ប៊ី អិន នៅពេលអ្នកគិតថាយើងមិនបានប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាន។

 dataprotection@cbn.org។ 

កុមារ

កុមារអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ អាចប្រើតែគេហទំព័រស៊ី ប៊ី អិន ដោយមានការព្រមព្រៀង និងការចូលរួមរបស់មាតាបិតា។

តើយើងរក្សាទុកព័ត៌មានកាតធនាគារយៈពេលប៉ុន្មាន?

ជាទូទៅយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែក្នុងរយៈពេលដែលអាចត្រូវបានទាមទារ ឬ ត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអនុវត្ត។ លេខកាតធនាគាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបរិច្ចាគទាន ឬ ដំណើរការទូទាត់ និងមិនត្រូវបានរក្សាទុក សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតទេ។  

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត

វេបសាយ ស៊ី ប៊ី អិន អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ គេហទំព័រទាំងនេះមិនបានគ្រប់គ្រងដោយស៊ី ប៊ី អិន ទេហើយ ស៊ី ប៊ី អិន មិនទទួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រផ្សេងឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីអាចបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងប្រមូលព័ត៌មានអនាមិកមួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកមើលវេបសាយរបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលមិនមានលក្ខណៈបុគ្គល ( ចុចព័ត៌មានស្ទ្រីមប្រភេទប្រូសសើ ពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទ ប្រធានបទនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុច ឬ ស្គ្រោលឡើងចុះ)អំឡុងពេលអ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយ និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីទំនិញ និងសេវាកម្មដែលជាទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង។

ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាធម្មតាប្រើខូឃីស៏ ឬ វេបសាយត៍ភាគីទីបីដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននេះ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអាកប្បកិរិយាលើការអនុវត្តន៍ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ ដើម្បីបដិសេធការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រភេទនេះអ្នកអាចចូលមើល​​ networkadvertising.org

ស៊ី ប៊ី អិន មិនគាំទ្រផលិតផល ឬ សេវាកម្មណាមួយរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី និងគ្មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចការកាម៉ុងទិញណាមួយ ឫ ការសម្តែងផលិតផល ឬ សេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូន ឬសកម្មភាព ឬ អសកម្មរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីណាមួយនោះទេ។ 

ស៊ី ប៊ី អិន មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តន៏សិទ្ធិដែលប្រើដោយវេបសាយដ៏ទៃដែលមានការអនុវត្តន៏សិទ្ធិខុសពី ស៊ី ប៊ី អិនឡើយ។ ដូចគ្នានឹងវេបសាយរបស់យើងដែរ អ្នកគួរតែយល់ដឹងអំពីគោលការណ៏ឯកជនរបស់ភាគីខាងក្រៅមុននឹងទៅទស្សនា និងផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយតាមរយៈគេហទំព័របែបនេះ។

ខូឃីស៍

ស៊ី ប៊ី​ អិន ប្រើខូឃីស៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងវេបសាយ និងកម្មវិធីអ៊ីម៉ែល។ ខូឃីស៏គឺជាឯកសារតូចមួយដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ ខូឃីស៍អាចរក្សាទុកព័ត៌មានដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដូចជាប្រភេទប្រូសសើអ៊ីនធឺណែត។ ខូឃីស៏ក៏អាចផ្ទុកពត៌មានចំណូលចិត្តដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធនគ្នានៅលើវេបសាយ។

ខូឃីស៍ជួយយើងឲ្យយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់វេបសាយ និងអ៊ីម៉ែល ដូច្នេះយើងអាចសម្រួលឲ្យមានការសេវាកម្មល្អជាងនេះនៅពេលអនាគត។ វេបប្រូសសើខ្លះតម្រូវឲ្យយើងបិទខូឃីស៏។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស៊ី ប៊ី អិន មិនអាចផ្តល់អ្នកនូវសេវាកម្ម ឬ មុខងារទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការលើគេហទំព័រ ស៊ី ប៊ី អិន ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសខូឃីស៍បិទ។ គោលការណ៏រក្សាកំណត់ត្រារបស់ស៊ីប៊ីអិន.

ទាក់ទងមក ស៊ី ប៊ី អិន ដោយមានសំណួរ ការព្រួយបារម្ភ ឬ ការត្អូញត្អែរ

បើអ្នកមានសំណួរ ចម្ងល់ ឬ​ ការត្អូញត្អែរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជននេះសូមទាក់ទងមកយើង:

ការការពារទិន្នន័យ

ស៊ី ប៊ី​ អិន  

៩៧៧ Centerville Turnpike 

ឆ្នេរសមុទ្រ Virginia, រដ្ឋ Virginia ២៣៤៦៣

សហរដ្ឋអាមេរិក 

dataprotection@cbn.org

អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើពាក្យបណ្តឹងអនាមិក ឬ ការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងគោលការណ៏ឯកជន ឬ សិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងតម្រូវឲ្យអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងប្រសិនតម្រូវដោយច្បាប់ ឬ មិនអាចប្រតិបត្តិសម្រាប់យើងចំពោះរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀត។

យើងនឹងទទួលស្គាល់ពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការហើយនឹងឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក។ វាអាចមានករណីជម្រឺតណាមួយដែលវាមិនអាចទៅរួចចំពោះពាក្យបណ្តឹង។ ក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកក្នុងពេលវេលាសមរម្យ និងច្បាប់ជាក់ស្តែង។  អ្នកក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យមានយុត្តាធិកាលើ ស៊ី ប៊ី អិនផងដែរ។

វេបសាយស៊ី ប៊ី អិន និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការទំនាក់ទំនង

សូមស្នើដល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌការប្រើប្រាស់របស់ ស៊ី ប៊ី អិន លើបញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងការចូលមើល ការបង្ហោះ និងការចែករំលែកព័ត៌មាន និងសេវាកម្មទំនាក់ទំនង។  តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ស៊ី ប៊ី អិន អ្នកត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀមតាមការប្រើរបស់អ្នក និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ ស៊ី ប៊ី អិន ដោយគេហទំព័រដែលគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៏ឯកជន ល័ក្ខខ័ណ្ឌប្រើប្រាស់ ស៊ី ប៊ី អិន ។  ក្នុងករណីមានជម្លោះរវាងល័ក្ខខ័ណ្ឌការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវគ្រប់គ្រង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជន

ស៊ី ប៊ី អិន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៏ឯកជនបើមានការចាំបាច់យើងនឹងធ្វើ  រាល់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ណាមួយចំពោះគោលការណ៍ឯកជននឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ គោលការណ៏ឯកជននឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលវាបានកែសម្រួលរូច។

គោលការណ៏ឯកជនបានត្រូវកែសម្រួលនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៨ ។

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម