To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

រដ្ឋរបស់ខ្ញុំ

 • ប្រទេស: សៀវភៅវិសេស
 • ពិន្ទុខ្ពស់: 19028791
 • ប្រកួតហ្គេមចុងក្រោយ: នំគូ

:DawnLight សកម្មភាព

ចូលចិត្ត

មិត្តភក្តិ < មើលទាំងអស់

សញ្ញា

385
929
 • ៣-ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: អាថ៌កំបាំង

  ៣-ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: អាថ៌កំបាំង

 • ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ១៥០ ពិន្ទុ

  ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ១៥០ ពិន្ទុ

 • ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ១០០ ពិន្ទុ

  ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ១០០ ពិន្ទុ

 • ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ៥០ ពិន្ទុ

  ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ៥០ ពិន្ទុ

 • ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ៧៥ ពិន្ទុ

  ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ៧៥ ពិន្ទុ

 • ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ២០ ពិន្ទុ

  ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា: ពិន្ទុ ២០ ពិន្ទុ

 • 3 -ចំណុច បាញ់ប្រហារគ្នា: គ្រាប់បាល់លើអាកាស

  3 -ចំណុច បាញ់ប្រហារគ្នា: គ្រាប់បាល់លើអាកាស

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ

  អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ

 • លេងល្បែងកំសាន្ត​៥​

  លេងល្បែងកំសាន្ត​៥​

 •  ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា:លេងបាន ១០០ដង

   ៣ -ចំណុចបាញ់ប្រហារគ្នា:លេងបាន ១០០ដង

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម